Josef i bracia

Haftarat Wajigasz

Jechezkel | Ez 37, 15 – 28.

Haftara do parszy wajigasz pochodzi z księgi proroka Jechezkela (Ezechiela).

Zaraz na początku czytamy o zadaniu, które Haszem nakazał Jechezkelowi:

A ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: ‘Dla Jehudy i dla synów Israela, jego towarzyszy’. I weź inny kawałek drewna i napisz na nim: ‘Dla Josefa, kija Efraima, i całego domu Israela, jego towarzyszy’. I zbliż jeden do drugiego, żeby były dla ciebie jednym kawałkiem drewna, i one staną się tylko jednym kijem w twej ręce. 

Paraszat Wajechi

Parasza: Wajechi/Rdz 47, 28 – 50, 26 | Haftara: Malachim Alef/1Krl 2:1 – 12. 

Po przybyciu do Egiptu, Jaakow żyje jeszcze przez 17 lat. Spodziewając się, że niedługo umrze, prosi on Josefa, aby przysiągł, że pochowa go w Erec Israel. Jaakow błogosławi dwóch synów Josefa – Menaszego i Efraima.

Dodatkowo, adoptował ich jako jednych spośród własnych synów, by na równo z nimi odziedziczyli ziemię w Erec Israel. W trakcie błogosławienia wnuków, Jaakow kładzie prawą rękę na głowie Efraima, a lewą na Menaszego.

Paraszat Wajigasz

Parasza: Wajigasz /Rdz 44, 18 – 47, 27 | Haftara: Jechezkel/Ez 37:15 – 28. 

Po tym, jak Josef ogłosił, że Benjamin zostanie jego niewolniekiem, Jehuda błaga go o litość. Proponuje, aby to jego wziąć w zamian najmłodszego brata. Przekonuje, że jego ojciec nie przeżyje straty kolejnego syna.

Gdy Josef zobaczył zmianę w postawie braci i ich troskę o uczucia ojca, wyprasza wszystkich z komnaty, poza nimi. Wyjawia on im wtedy swą tożsamość, mówiąc „Jam jest Josef” i od razu dopytuje się o zdrowie ojca.

Paraszat Mikec

Parasza: Mikec /Rdz 41, 1 – 44, 17 | Haftara: Zecharia/Za 2:14 – 4, 7. 

Po pewnym czasie, faraona zaczęły gnębić dziwne sny. Ponieważ nikt nie umiał mu ich wyjaśnić, podczaszy zasugerował, aby przyprowadzono Josefa z więzienia.

Gdy Josef pojawił się przed obliczem władcy, usłyszał o jego snach. Najpierw śniło mu się siedem tłustych i dorodnych krów, które zostały pożarte przez siedem wychudzonych. Później śnił o siedmiu zdrowych i urodzajnych kłosach zboża, które zostały pochłonięte przez siedem wynędzniałych kłosów.

Paraszat Wajeszew

Parasza: Wajeszew/Rdz 37, 1 – 40, 23 | Haftara: Amos/Am 2, 6 – 3, 8. 

Jaakow, wraz z rodziną, osiedla się w okolicach Chewronu. Pośród swoich synów, Jaakow specjalną uwagą darzy siedemnastoletniego Josefa. Nie musi on pracować tak ciężko, jak starsi bracia, a do tego otrzymuje od ojca specjalne podarki – jak drogi płaszcz wykonany z kolorowych pasów.

Josef donosi ojcu o tym, jak zachowują się bracia, a także opowiada im swoje sny, w których symboliczne pokazana jest jego przyszła władza nad nimi. Powoduje to jeszcze większą złość i zawiść pośród braci.

Przewiń do góry