Paraszat Nicawim

nicawim

Parasza: Nicawim – Dwarim/Pwt 29, 9 – 30, 20.
Haftara: Iszajahu/ Iz 61, 10 – 63, 9.

Mosze kontynuuje swoją pożegnalną mowę, zwracając się do całego ludu żydowskiego:

Wy wszyscy stoicie dzisiaj przed Haszem, waszym Bogiem: przywódcy waszych plemion, wasi starsi i wasi urzędnicy, każdy mężczyzna żydowski, wasze maleństwa, wasze żony i twój osiadły przybysz, który jest w twoim obozie, od zbierającego dla ciebie drewno do czerpiącego dla ciebie wodę, abyście wszedł w przymierze Haszem, twego Boga, i Jego obietnicę, którą Haszem, twój Bóg, dzisiaj wobec ciebie składa, żeby cię dzisiaj ustanowić Swoim ludem i żeby mógł się okazać twoim Bogiem, tak jak ci obiecał i jak przysiągł twoim Praojcom, Awrahamowi, Icchakowi i Jaakowowi.

Mosze podkreśla, że słowa, które kieruje nie są tylko dla tych, którzy są przed nim zgromadzeni, ale także nieobecni z przyszłych pokoleń. Przestrzega on przed przyszłymi konsekwencjami porzucenia ścieżki Tory i skuszenia przez bałwochwalcze praktyki sąsiadów. Przypomina on Żydom, że podczas ich wędrówek po pustyni po wyjściu z Egiptu, widzieli różne bałwochwalcze praktyki ludów – a zatem wiedzą, czego się wystrzegać. Przestrzega on przed karą za takie postępowanie – wygnaniem z Erec Israel.

Pociesza on jednak, że gdy takie wygnanie nastąpi, a lud dokona szczerej skruchy, Haszem zbierze wszystkich wygnańców z najdalszych krańców ziemi, aby zebrali się w Ziemi, którą Bóg obiecał Praojcom. Ukarze on również tych, którzy źle traktowali Żydów.

Mosze naucza, że micwy, które Bóg nakazuje nie są zbyt trudne do wykonania i nie są niedostępne. Tora „nie jest w niebie”, ani za dalekim morzem, lecz raczej „jest ona w twoich ustach, w twoim sercu, abyś mógł ją wypełniać”.

Mosze wyjaśnia, że każdy człowiek ma wolny wybór: „położyłem przed tobą życie i dobro, śmierć i zło”. Nakazuje w tym dniu, aby kochać Haszem, naszego Boga, aby zawsze kroczyć Jego ścieżkami i przestrzegać Jego przykazań, aby móc żyć i cieszyć się błogosławieństwem bożym. Haszem mówi przez Moszego: „Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo – wybierz życie!”

Paraszat Nicawim
Przewiń do góry