Haftarat Wajigasz

 


haftarat wajigasz.png

 

Jechezkel | Ez 37, 15 – 28.

Haftara do parszy wajigasz pochodzi z księgi proroka Jechezkela (Ezechiela).

Zaraz na początku czytamy o zadaniu, które Haszem nakazał Jechezkelowi:

data-animation-override>
A ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: ‘Dla Jehudy i dla synów Israela, jego towarzyszy’. I weź inny kawałek drewna i napisz na nim: ‘Dla Josefa, kija Efraima, i całego domu Israela, jego towarzyszy’. I zbliż jeden do drugiego, żeby były dla ciebie jednym kawałkiem drewna, i one staną się tylko jednym kijem w twej ręce. 

A gdy synowie twego ludu odezwą się do ciebie: ‘Czy nie powiesz nam, co to wszystko dla ciebie znaczy? ‘,  powiedz im: ‘Tak rzekł Wszechwładny Pan, Haszem: “Oto ja biorę kij [pasterski] Josefa, który jest w ręce Efraima, oraz plemiona Israela, jego towarzyszy, i umieszczę ich na nim, na kiju Jehudy, i uczynię z nich jeden kij, i staną się jednością w Mej ręce’

Ten symboliczny czyn prorocki nawiązuje do parszy tego tygodnia, w której to Jehuda zbliżył się do Josefa, aby błagać o litość dla brata Benjamina. Wkrótce Josef wyjawił braciom kim jest i nastąpiło pojednanie między nimi.

Prorok Jechezkel przepowiada przyszłe pojednanie między plemionami – potomkami Jehudy (Królestwo Południowe) oraz Josefa (Królestwo Północne, nazywane często Efraimem) pod wodzą jednego władcy z dynastii dawidowej.

Królestwo Israela rozpadło się na dwa po śmierci króla Szlomo (Salomona) około 922 r. p.n.e. W wyniku najazdu Asyryjczyków, Królestwo Północne przestało istnieć ok. roku 722, a jego mieszkańcy zostali wygnani ze swych domów.

Królestwo Jehudy dotrwało do panowania Babilończyków, którzy w 586 r. p.n.e. doprowadzili do końca niepodległej państwowości, zniszczyli Świątynię i wygnali tysiące mieszkańców kraju. Prorok Jechezkel prorokował w okresie Wygnania Babilońskiego, głosząc pocieszające słowa powrotu z Wygnania i odnowienia Przymierza z Haszem.

Jechezkel, w imieniu Boga, obiecuje:

data-animation-override>
Sprowadzę synów Israela spośród wszystkich narodów, między którymi zostali rozproszeni. Zgromadzę ich ze wszystkich stron i osiedlę na ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród zamieszkujący moją ziemię, góry Israela.

Będą też mieli wszyscy tylko jednego króla. Nie będą już dzieleni na dwa królestwa. […]

Królem ich zostanie Mój sługa, Dawid. On jeden będzie pasterzem dla nich wszystkich, oni zaś będą słuchać Moich praw (miszpatim) i dekretów (chukim), wprowadzając je w życie. Mieszkać będą w Ziemi, który Ja dałem słudze mojemu, Jaakwowi, który był zamieszkany przez waszych Awot (Praojców). Będą tam mieszkać oni sami, a także ich dzieci, i dzieci ich dzieci na zawsze. Dawid będzie zaś ich władcą na zawsze.

Haszem obiecuje odnowić Przymierze ze Swym ludem, i zawiązać Przymierze Pokoju (Brit Szalom), które będzie trwało po wsze czasy. Bóg wzmocni ich i umieści Swoją Świątynię pośród nich.

data-animation-override>
וְהָיִ֥יתִי לָהֶ֖ם לֵֽאלֹ-ים וְהֵ֖מָּה יִֽהְיוּ־לִ֥י לְעָֽם”

”I będę dla nich Bogiem, a oni będą Moim ludem

Słowa proroka Jechezkela są wciąż istotne – poszukujemy nadal zagubionych Żydów z Dziesięciu Zaginionych Plemion Israela wygnanych w czasach asyryjskich. Miejmy nadzieję, że zjednoczenie wszystkich potomków Jaakowa nastąpi wkrótce, jeszcze za naszych czasów.

Haftarat Wajigasz
Przewiń do góry