Haftarat Szabat Para

 


haftarat para.png

 

Jechezkel | Ez 36, 16 – 38.

Szabat Para to Szabat, który wypada przed Szabat haChodesz Nisan. W dodatku do odpowiedniej parszy tego dnia, odczytuje się jako maftir (ostatnie czytanie z Tory) fragment z księgi Bemidbar (Lb 19, 1 – 22), który opisuje rytuał czerwonej jałówki (para aduma).

Popiół z czerwonej jałówki był mieszany z wodą i służył do duchowego oczyszczenia osób, które miały kontakt z ciałem zmarłego. Fragment ten odczytywany jest przed Rosz Chodesz Nisan jako przypomnienie, gdyż tylko osoby czyste duchowo mogły spożywać ofiarę pesachową. Dzięki temu osoby, które planowały pielgrzymkę do Jerozolimy na święto Pesach, mogły oczyścić się, jeśli tego wymagały.

Haftara odczytywana w Szabat para pochodzi z księgi proroka Jechezkela (Ezechiela). Prorok głosił swe nauki już po zburzeniu Świątyni przez Babilończyków i Haszem przypomina powód, dlaczego pozwolił na tę tragedię. Była to kara za zbezczeszczenie ziemi Israela przelaną krwią oraz bożkami. To z powodu grzechu awoda zara (bałwochwalstwa) oraz niesprawiedliwego i okrutnego traktowania innych ludzi Bóg wygnał Żydów z ich ojczyzny pośród inne narody.

Jednak, gdy to nastąpiło, inne narody zaczęły to komentować, narażając święte Imię Haszem na profanację. I to z tego powodu – ze względu na Imię Haszem – Żydzi zostaną uratowani i przywróceni z wygnania.

Haszem obiecuje – poprzez Swego proroka Jechezkela – że wyprowadzi Żydów spośród narodów i przywróci ich do Erec Israel – ojczyzny.

Bóg zapowiada, że pokropi cały naród maim tehorim – wodą czystą (podobnie, jak w rytuale para aduma), dzięki czemu obmyje naród z wszelkich nieczystości duchowych związanych z bożkami.

Jechezkel obiecuje, że Haszem podaruje Swemu ludowi lew chadasz we-ruach chadasza, “nowe serce i nowego ducha”, i że serce z kamienia zastąpi sercem z ciała. I Bóg wypełni Israela Swoim duchem, dzięki czemu ludzie będą przestrzegać boskich praw i dekretów.

Gdy to nastąpi, Israel ponownie zamieszka w “ziemi, którą dałem twoim praojcom” i wtedy …

>
וִהְיִ֤יתֶם לִי֙ לְעָ֔ם וְאָ֣נֹכִ֔י אֶהְיֶ֥ה לָכֶ֖ם לֵאלֹ-ים׃
…będziecie Moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem

Haszem obiecuje, że odrodzi się Ziemia Israela, miasta zostaną odbudowane i znowu wypełnią się mieszkańcami. Ziemia będzie dorodnie rodzić plony, a wszyscy zobaczą, że to dzieło Haszem i będą wiedzieć, że to Haszem jest Bogiem.

Haftarat Szabat Para
Przewiń do góry