Haftarat Pekudej

 


haftarat pekudej.png

 

Melachim Alef | 1Krl 7, 51 – 8, 21

Paraszat pekudej podsumowuje budowę Miszkanu oraz wszystkich sprzętów niezbędnych do jego funkcjonowania. Haftara do niej przedstawia ukończenie Pierwszej Świątyni za czasów panowania króla Szlomo.

Król zwołał starszyznę i przywódców wszystkich plemion do Jerozolimy, aby w ich obecności wnieść do Świątyni jej najważniejszy element: świętą Arkę Przymierza (Aron ha-Brit).

Kapłani wnieśli do środka Aron ha-Brit a później także inne ważne sprzęty i instrumenty. Na głównym ołtarzu przed Świątynią składano ofiary Haszem.

Kapłani umieścili Arkę pod cherubami, w Kodesz haKodaszim – Najświętszym Miejscu za kotarą (parochet). Cheruwim były umieszczone nad nią z rozpostartymi skrzydłami, chroniąc ją z góry.

W Aron ha-Brit znajdowały się tablice kamienne, które Mosze otrzymał od Haszem na górze Synaj.

Gdy kapłani opuścili Świątynię, Chwała Boża wypełniła go w postaci obłoku. Gdy Szlomo to zobaczył, wykrzyknął: “Haszem wybrał by tu przebywać w wielkim obłoku. A ja zbudowałem godny Ciebie dom, gdzie będziesz mógł przebywać na wieki”.

Król zwrócił się ku wszystkim zgromadzonym, ku całemu narodowi żydowskiemu i przypomniał, jak Haszem wybrał jego ojca – Dawida – na króla żydowskiego. I choć Dawid pragnął zbudować Świątynię, Bóg powiedział mu, że to nie on, lecz jego syn będzie tym, który to uczyni. I rzeczywiście tak się stało.

Król Szlomo następnie powiedział, że wyznaczył specjalne miejsce na Aron ha-Brit, aby móc tam przechowywać świadectwo Przymierza, które Bóg zawarł z naszymi przodkami gdy wychodzili z Egiptu.

Haftarat Pekudej
Przewiń do góry