Haftarat Bereszit

 


הפטרת בראשית.png

 

Iszajahu | Iz 42, 5 – 43, 10

Haftara do paraszat Bereszit pochodzi od proroka Iszajahu (Izajasza) 42, 5 – 43, 10.

Prorok w następujących słowach przedstawia Haszem:

„Oto, co rzekł prawdziwy Bóg, Haszem, Stwórca niebios, Wspaniały, który je rozpina; Ten, który umocnił ziemię i pokrył ją roślinami, Ten, który dał tchnienie ludziom na niej i życiem obdarzył wszystko, co się po niej rusza”.

Jest to bezpośrednie odwołanie to tekstu naszej parszy, w której Haszem stwarza świat oraz kształtuje i ożywia człowieka. Bóg przedstawiony tu jest jako władca życia i źródło istnienia wszystkiego.

Na początku Tory Haszem przedstawia pierwszą parę ludzi oraz pierwszy nakaz – strzeżenie i dbanie o Ogród Eden. Izajasz natomiast przedstawia rolę, jaką Haszem wyznaczył dla narodu żydowskiego:

“Ja, Haszem, wezwałem cię w sprawiedliwości, wziąłem cię za rękę i strzegłęm cię, aby uczynić z ciebie przymierze dla ludu, jako światło narodów (or goim), (7) abyś otworzył oczy, które nie widzą, byś wyprowadził z lochu więźnia, z domu aresztu – siedzących w ciemności.”

Prorok namawia, aby śpiewać pieśń chwały dla Boga, którego chwała roztacza się po wszystkich ziemiach, a On sam powstaje niczym potężny wojownik.

Izajasz zapowiada, iż nadejdzie czas, gdy ci, którzy wierzyli w bożki dojrzą, jak błędne było ich postępowanie. Wyjaśnia on, że wszelkie nieszczęścia, które dopadły naród Israela są wynikiem wiary w posążki i bałwany, konsekwencją porzucenia Haszem.

Pociesza on również, iż jest to jedynie tymczasowe – Haszem obiecuje, że otoczy opieką Jaakowa i ochroni przed wszelkimi trudnościami:

Nie lękaj się niczego, bo Ja cię wykupiłem, przywołałem cię po imieniu i jesteś Mój. (2) Będę z tobą, gdybyś miał przemierzać wielkie wody, nie pochłoną cię rzeki, gdy będziesz je przekraczał. Gdybyś miał przechodzić przez ogień, nie oparzysz się i nie będą się ciebie imać płomienie.(3) Bo Ja jestem Haszem i Bogiem Świętym Israela, Wybawcą twoim.

 

Haftarat Bereszit
Przewiń do góry