zbrodnia

Haftarat Tlat de-Puranuta: Chazon Iszajahu

Iszajahu | Iz 1, 1 – 27

Haftara, którą czytamy w tym tygodniu, nie odnosi się bezpośrednio do parszy dewarim, lecz jest jedną z dziesięciu specjalnych haftarot czytanych od Szabatu po poście 17. tamuza do Rosz ha-Szana.  

Te specjalne haftary dzielą się na dwie grupy. Podczas trzech Szabatów wypadających w czasie okresu żałoby między posem 17. tamuza a 9. awa (Tisza be-Aw) czyta się Tlat de-Puranuta, Trzy [Haftarot] Nieszczęść, które opisują powody gniewu Boga oraz zapowiadają Jego karę. Po Tisza be-Aw czyta się Sziwa de-Nechemata, Siedem [Haftarot] Pocieszenia, które przedstawiają pocieszające wizje prorockie.  

Paraszat Bereszit

Parasza: Bereszit/Rdz 1, 1 – 6,8 | Haftara: Iszaja/Iz 42,5 – 43, 10

Bóg stwarza świat w sześć dni a siódmego dnia „odpoczywa”. Siódmy dzień nazywa Szabatem, błogosławi go i czyni go świętym. Bóg stworzył pierwszego człowieka (Adama) z pyłu ziemi i ożywił go wdmuchując oddech życia w jego nozdrza. Bóg zasadza Gan Eden, w którym rośną dwa wyjątkowe drzewa: Drzewo Poznania Dobra i Zła (Ec Daat Tow weRaa) oraz Drzewo Życia (Ec Chaim). Umieszcza w nim Adama, aby opiekował się i dbał o ogród. Bóg zakazuje Adamowi spożywać owoców z Drzewa Poznania Dobra i Zła. Człowiek nadaje imiona wszystkim żyjącym istotom.

Przewiń do góry