plagi

Paraszat Bo

Parasza: Bo/Wj 10, 01 – 13, 16
Haftara: Irmeja /Jr 46, 13 – 28. 

Haszem sprowadził już siedem plag na Egipt. Mosze i Aharon ostrzegają faraona, aby pozwolił Izraelitom odejść – jeżeli tego nie zrobi, nadejdzie kolejna plaga.

Władca pozostaje nieugięty, więc Bóg sprowadza plagę szarańczy (arbe – אַרְבֶּה).

Następnie Bóg sprowadza plagę ciemności (choszech – חוֹשֶך) na cały Egipt – lecz Izraelici w ziemi Goszen nie zostali nią dotknięci.

Paraszat Waera

Parasza: Waera/Rdz 47, 28 – 50, 26

Haftara: Jechezkel/Ez 28, 25 – 29, 21. 

Haszem objawia się Moszemu jako Bóg Awrahama, Icchaka i Jaakowa, zapewniając, że słyszał płacz Izraelitów. Na cztery sposoby Bóg zapewnia, że uratuje Żydów z Egiptu, lecz z powodu ciężkiej pracy i łamiącego ducha wysiłku Hebrajczycy nie uwierzyli w te słowa.

Bóg nakazuje Moszemu, aby powiedział faraonowi, by wypuścił lud Israela. Mosze nie wierzy we własne siły, mówiąc, że faraon nie posłucha kogoś, kto ma wadę mowy.

Przewiń do góry