Miszkan

Paraszat Behaalotcha

Parasza: Behaalotcha – Bemidbar/Lb 8, 1 – 12, 16
Haftara: Zecharia/Za 8, 14 – 4, 7.

Aharonowi zostaje nakazane, aby wzniósł ogień w świętej menorze, a plemię Lewiego zostaje poświęcone dla służby w Miszkanie. Naród Israela ma położyć ręce na Lewitach, aby w ten sposób wyznaczyć ich do tej służby. Zostaje złożona ofiara za grzech w imieniu Lewitów.

Wszyscy Lewici w wieku od 25 do 50 mieli pełnić służbę w Świątyni. Gdy osiągną wiek 50 lat, mogą stać na straży Miszkanu, ale nie będą pełnić już aktywnej służby przy świętych rytuałach.

Paraszat Naso

Parasza: Naso – Bemidbar/Lb 4, 21 – 7, 89
Haftara: Szoftim/Sdz 13, 2 – 25.

Kontynuując spis ludności z poprzedniej parszy, zliczeni są wszyscy Lewici w wieku od 30 do 50 lat, którzy będą pracować przy przenoszeniu Miszkanu – 8 580 osób, w tym: 2 750 z klanu Kehata, 2 630 z klanu Gerszona i 3 200 z klanu Merariego.

Żydzi są pouczeni o tym, jak dbać o duchową czystość obozu – osoby, które weszły w tymczasowy stan nieczystości duchowej muszą pozostać poza obozem, aż do oczyszczenia.

Paraszat Bemidbar

Parasza: Bemidbar – Bemidbar/Lb 1, 1 – 4, 20
Haftara: Hoszea/Oz 2, 1 – 22.

W drugim miesiącu drugiego roku od wyjścia z Egiptu, Haszem nakazuje, aby przeprowadzono spis ludności wszystkich dwunastu plemion Israela. Mosze przeprowadza spis mężczyzn w wieku zdolnym do noszenia broni (20 – 60) – 603 550 osób. W plemieniu Lewiego spisani są wszyscy mężczyźni w wieku od jednego miesiąca – jest ich 22 000.

Lewici zostają powołani do pracy w Świątyni w miejsce pierworodnych – zmiany te nastąpiły po grzechu Złotego Cielca, w którym pierworodni wzięli udział.

Paraszat Emor

Parasza: Emor – Wajikra/Kpł 21, 1 – 24, 23
Haftara: Jechezkel/Ez 44, 15 – 31.

Życie kapłanów poświęcone było służeniu Bogu i w związku z tym, obowiązywały ich szczególne ograniczenia. Żaden kapłan nie mógł wejść w kontakt z martwym ciałem, poza przypadkami zmarłych z najbliższej rodziny. Nie mogli oni również golić jakiejkolwiek części głowy lub boku twarzy czy też robić naciąć na ciele. Kohen nie może poślubić rozwódki lub kobiety niecieszącej się dobrą reputacją. Arcykapłan (kohen ha-gadol) mógł poślubić jedynie kobietę, która nigdy nie była w związku z mężczyzną.

Paraszat Pekudej

Parasza: Pekudej/Wj 38, 21 – 40, 38
Haftara: Malachim Alef/1Krl 7, 51 – 8, 21

Itamar, syn Aharona, z polecenia Moszego dokonuje bardzo dokładnego zliczenia całego złota, srebra i miedzi przekazanych na budowę Miszkanu. Całe srebro pochodziło z obowiązkowego daru połowy szekla (chaci-szekel) każdy dorosły (ponad 20 lat) Żyd musiał przekazać.

Becalel i Acholiaw, wraz ze swoimi pomocnikami, wykonują po kolei wszystkie elementy szat kapłańskich: efod (fartuch) i choszen (napierśnik), tuniki i szaty z najlepszego lnu, jak i cic – złotą blaszkę noszoną przez Arcykapłana na turbanie, na której wyryte były słowa „Święty dla Haszem” – wszystko dokładnie według słów Boga, które przekazał im Mosze.

Paraszat Wajakhel

Parasza: Wajakhel/Wj 35, 1 – 38, 20
Haftara: Melachim Alef/1Krl 7, 13 – 26

Mosze zbiera cały naród Israela i ponownie przekazuje im nakaz przestrzegania Szabatu. Przekazuje następnie wszystkie instrukcje Haszem związane z budową Miszkanu (Przybytku). Żydzi z radością przekazują wszystkie potrzebne do budowy materiały: szlachetne metale (złoto, srebro i miedź), farbowane wełniane nici (niebieskie, purpurowe i czerwone), runo kóz, lniane nici, skóry zwierząt, drewno, oliwę, przyprawy korzenne i drogocenne kamienie.

Paraszat Ki Tisa

Parasza: Ki Tisa/Wj 30, 11 – 34, 35
Haftara: Melachim Alef/1Krl 18, 20 – 39. 

Haszem nakazuje Moszemu, aby przeprowadził spis ludności i policzył każdego Żyda powyżej 20. roku życia – każdy z nich ma przekazać dokładnie pół szekla srebra na Miszkan.

Następnie, wyjaśnione jest jak zrobić miedziany zbiornik na wodę (kijor), który ma stać między wejściem do Miszkanu a głównym ołtarzem. W kolejnych wersetach przekazana jest instrukcja, jak wykonać specjalny olej do namaszczania, który był wykonany z oliwy oraz drogocennych przypraw korzennych, a także pięknie pachnące kadzidło.

Paraszat Tecawe

Parasza: Tecawe/Wj 27, 20 – 30, 10
Haftara: Jechezkel/Ez 43, 10 – 27. 

W parszy tego tygodnia czytamy o dalszych instrukcjach związanych z budową i służbą w Miszkanie (Przybytku). Bóg przekazuje Moszemu, by nakazał Żydom, aby przekazali nieskalaną oliwę, dzięki której ma się palić „wieczny płomień” w menorze. Obowiązkiem Aharona i jego potomków ma być zapalanie jej „od wieczora, aż do rana”.

Tora dokładnie opisuje szaty kapłańskie, jakie mają być noszone w czasie służby w Miszkanie. Wszyscy kohanim (kapłani) nosili następujące ubrania:

Paraszat Truma

Parasza: Truma/Wj 25, 1 – 27, 19
Haftara: Melachim Alef/1Krl 5, 26 – 6, 13. 

Haszem, poprzez Moszego, wzywa naród Israela, aby dobrowolnie oddał trzynaście różnych materiałów na rzecz budowy Miszkanu (Przybytku – מִּשְׁכָּן): złoto, srebro i miedź; wełnę barwioną na niebiesko, purpurowo i czerwono; len, runo kóz, skóry zwierząt, drewno, oliwę z oliwek, przyprawy korzenne i szlachetne kamienie.

To z tych materiałów ma zostać zbudowany Przybytek, w którym spoczywać będzie Szechina (Obecność Boża).

Przewiń do góry