kaszrut

Paraszat Re’e

Parasza: Re’e – Dwarim/Pwt 11, 26 – 16, 17.
Haftara: Iszajahu/ Iz 54, 11 – 55, 5.

Mosze mówi Żydom: „Zobaczcie! Oto kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo” – błogosławieństwo będzie nagrodą za przestrzeganie Tory Haszem, a przekleństwo za łamanie jej praw.

Lista tych błogosławieństw i przekleństw miała zostać odczytana ze zboczy gór Gerizim i Ebal, gdy Żydzi przekroczą rzekę Jarden.

Mosze zapowiedział, że po wejściu do Ziemi Israela, Żydzi mają zbudować Świątynię, w miejscu, które wybierze Haszem, aby tam spoczęło Jego Imię. Tylko w tym miejscu wolno będzie składać ofiary dla Boga, nigdzie indziej nie będzie to dozwolone.

Paraszat Kedoszim

Parasza: Kedoszim – Wajikra/Kpł 19, 1 – 20, 27
Haftara: Jechezkel/Ez 20, 2 – 20.

Parsza tego tygodnia rozpoczyna się słynnymi słowami: “Bądźcie święci, bo Ja jestem święty, Ja, Haszem, wasz Bóg”. Od tych słów rozdział ten nazywa się Kodeksem Świętości. W nim Haszem przekazuje nakaz oraz sposób, aby stać się świętymi.

W Kodeksie Świętości znajduje się kilkadziesiąt micwot czyli przykazań. Znajdziemy tam kilka praw związanych z rytuałem czy uprawą ziemi, ale przede wszystkim, są tam micwy etyczne, mówiące o tym, jak mamy traktować innych ludzi. Między innymi znajduje się tam słynny nakaz: “Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”.

Paraszat Szemini

Parasza: Szemini – Wajikra/Kpł 9, 1 – 11, 47
Haftara: Szmuel Bet/2Sam 6, 1 – 19.

Ósmego dnia całego tygodnia inauguracji Aharona i jego synów na kapłanów, zaczynają oni oficjalnie służbę Haszem. Aharon, jako Kohen haGadol (Arcykapłan), wraz z synami, błogosławi naród Israela.

Ogień zesłany z nieba pochłania złożoną przez nich ofiarę, a Szechina (Boża Obecność) wypełnia Miszkan, by w nim przebywać. Cały zgromadzony lud Israela pada na ziemię w głębokim ukłonie, przepełnieni trwogą przed Haszem.

Paraszat Wajiszlach

Parasza: Wajiszlach/Rdz 32, 4 – 36, 43 | Haftara: Hoszea/Oz 11, 7 – 12,12.

Po dwudziestu latach mieszkania w Charanie, Jaakow wraca w rodzinne strony. Gdy jest już blisko, wysyła posłańców do Esawa z jego wolą pogodzenia się. Ci jednak wracają z wiadomością, że Esaw jest już w drodze, a towarzyszy mu kilkaset zbrojnych mężczyzn.

Jaakow przygotowuje się na najgorsze. Jest gotowy, aby walczyć z bratem, ale również modli się i wysyła hojne podarki do Esawa, aby przebłagać jego gniew.

Przewiń do góry