Grota Machpela

Paraszat Wajechi

Parasza: Wajechi/Rdz 47, 28 – 50, 26 | Haftara: Malachim Alef/1Krl 2:1 – 12. 

Po przybyciu do Egiptu, Jaakow żyje jeszcze przez 17 lat. Spodziewając się, że niedługo umrze, prosi on Josefa, aby przysiągł, że pochowa go w Erec Israel. Jaakow błogosławi dwóch synów Josefa – Menaszego i Efraima.

Dodatkowo, adoptował ich jako jednych spośród własnych synów, by na równo z nimi odziedziczyli ziemię w Erec Israel. W trakcie błogosławienia wnuków, Jaakow kładzie prawą rękę na głowie Efraima, a lewą na Menaszego.

Paraszat Chajej Sara

Parasza: Chajej Sara/Rdz 23, 1 – 25, 18 | Haftara: 1Krl/Melachim Alef 1, 1 – 31.

Pramatka Sara umiera w wieku 127 lat i zostaje pochowane w Grocie Machpela, którą Awraham zakupił od Efrona Chityty za bardzo wysoką cenę.

Gdy upłynął okres żałoby, Awraham wysyła swojego zaufanego sługę Eliezera do Charanu, aby znalazł tam żonę dla Icchaka. Eliezer obiecał swemu panu, że nie wybierze na żonę żadnej z kobiet Kenaanu.

Przewiń do góry