Paraszat Wajiszlach


WAJISZLACH.png

Parasza: Wajiszlach/Rdz 32, 4 – 36, 43

Haftara: Owadia/Ab 1, 1 – 21.

Po dwudziestu latach mieszkania w Charanie, Jaakow wraca w rodzinne strony. Gdy jest już blisko, wysyła posłańców do Esawa z jego wolą pogodzenia się. Ci jednak wracają z wiadomością, że Esaw jest już w drodze, a towarzyszy mu kilkaset zbrojnych mężczyzn.

Jaakow przygotowuje się na najgorsze. Jest gotowy, aby walczyć z bratem, ale również modli się i wysyła hojne podarki do Esawa, aby przebłagać jego gniew.

Wieczorem, gdy Jaakow przeprawia rodzinę i cały dobytek przez rzekę Jabok, pozostaje on sam na drugim brzegu. Wtedy napotyka „mężczyznę”, z którym walczy przez całą noc. Nad ranem, gdy „mężczyzna” ten spostrzegł, że nie jest w stanie zwyciężyć, uderza w biodro Jaakowa. Mężczyzna ten poprosił Jaakowa, aby go wypuścił, gdyż nadchodził już dzień, lecz ten odmówił, jeśli nie uzyska najpierw błogosławieństwa. Zapytany o imię, Jaakow odpowiada, lecz „mężczyzna” mówi mu, że od teraz nie będzie już nazywany „Jaakow” lecz „Israel”, gdyż walczył on z Bogiem i z ludźmi i zwyciężył.

W końcu Jaakow i Esaw spotykają się i padają sobie w ramiona. Esaw z radością wypytuje Jaakowa o jego liczną rodzinę. Po rozmowie rozstają się w pokoju.

Jaakow kupuje ziemię w pobliżu miasta Szchem. Książe króla tego miasta, również nazywany Szchem, napada Dinę, która wybrała się poznać dziewczęta z okolicy.

Bracia Diny, Szimon i Lewi, mszczą siostrę mordując wszystkich mężczyzn Szchem, którzy najpierw zostali przekonani, aby się obrzezali.

Jaakow ponownie wyrusza w podróż w kierunku Bet El.

Bóg objawia się Jaakowowi i potwierdza wcześniejsze słowa „mężczyzny”, iż od teraz będzie on nazywany „Israel”. Bóg obiecuje również, że ziemia, którą obiecał Awrahamowi i Icchakowi, będzie należała do jego potomków.

Rachel ponownie zaszła w ciążę lecz jej poród okazał się bardzo trudny. Rodzi syna, którego nazwano Benjamin, lecz wkrótce umiera. Rachel została pochowana w pobliżu drogi ku Bet Lechem.

Reuwen traci swoje prawo pierworództwa z powodu haniebnego zachowania wobec jednej z żon swego ojca.

Jaakow w końcu dociera do Chewronu, gdzie przebywa jego ojciec, Icchak. Riwka zmarła jeszcze przed jego przybyciem. Icchak umiera w wieku 180 lat i jest pochowany przez obu swych synów.

Parsza kończy się zapisem genealogii potomków Esawa, który przeniósł się do Edomu, gdzie osiadł na stałe.

Paraszat Wajiszlach
Przewiń do góry