Paraszat Wajelech

Parasza: Wajelech – Dwarim/Pwt 31, 1 – 30.
Haftara: Iszajahu/ Iz 55, 6 – 56, 8.
Haftara w Szabat Szuwa: Hoszea/Oz 14, 2 – 10; Micha/Mi 7, 18 – 20; Joel/Jl 2, 15 – 27.

Mosze oświadcza, że ma już sto dwadzieścia lat i nie jest już w stanie „wejść i wyjść” i przygotowuje się do odejścia z tego świata, jak to mu zapowiedział Haszem. Aby uspokoić naród, Mosze przypomina, że Bóg będzie z nimi i usunie sprzed nich narody zamieszkujące Erec Israel, tak samo, jak pomógł pokonać Sichona i Oga, królów amoryckich. Dodatkowo, Jehoszua będzie ich przywódcą, aby prowadzić ich przez rzekę Jarden.

Mosze mówi Żydom, aby byli odważni i silni, gdyż Bóg będzie z nimi i ich nie porzuci. Następnie, w obliczu całego narodu, mówi Jehoszule aby był silny i odważny, gdyż poprowadzi on Żydów do ziemi, którą Bóg obiecał ich przodkom, aby ją odziedziczyli, a Haszem będzie z nim na każdym kroku.

Mosze spisał to prawo i przekazał kapłanom z plemienia Lewiego oraz Starszyźnie.

Mosze naucza o micwie hakhel „zgromadzenia” – co siedem lat, pierwszego roku cyklu lat szabatowych, w święto Sukot, cały naród Israela – kobiety i mężczyźni, dzieci, starcy i imigranci – mają się zebrać w Świątyni, gdzie kapłani i Starszyzna odczytają im Torę. Dzięki temu będą mogli usłyszeć, nauczyć się i czuć respekt wobec Boga, by przestrzegać Prawa przez wszystkie dni, jakie będą żyli w ziemi, do której wejdą przekraczając Jarden.

Bóg nakazuje Moszemu, aby przyszedł razem z Jehoszuą do Namiotu Spotkania, aby mógł On go pobłogosławić. Objawił się On w obłoku i zapowiedział, że Mosze już niedługo umrze, a w przyszłości naród Israela odwróci się od przymierza z Haszem, co spowoduje, że Bóg odwróci od nich Swe oblicze. Gdy wejdą do Erec Israel, ziemi opływającej w miód i mleko, ludzie będą się objadać tym bogactwem, obrosną w tłuszcz, zwrócą się ku innym bogom i zerwą przymierze z Haszem. Haszem przestrzegł Moszego, aby spisał to wszystko jako przestrogę i nauczył tych słów naród Israela. Bóg ponownie nakazuje Jehoszule, aby był silny i odważny, gdyż wprowadzi naród Israela do ziemi, którą Bóg obiecał Praojcom.

Mosze ukończył spisywanie księgi. Nakazał on Lewitom, aby schowali ją w Arce Przymierza i zapowiada, że po jego śmierci Żydzi będą się buntować wobec Prawa. Mosze ponownie przestrzega zgromadzonych przed konsekwencjami buntu wobec przymierza.

Paraszat Wajelech
Przewiń do góry