Paraszat Tecawe


TECAWE.png

Parasza: Tecawe/Wj 27, 20 – 30, 10 | Haftara: Jechezkel/Ez 43, 10 – 27. 

W parszy tego tygodnia czytamy o dalszych instrukcjach związanych z budową i służbą w Miszkanie (Przybytku). Bóg przekazuje Moszemu, by nakazał Żydom, aby przekazali nieskalaną oliwę, dzięki której ma się palić „wieczny płomień” w menorze. Obowiązkiem Aharona i jego potomków ma być zapalanie jej „od wieczora, aż do rana”.

Tora dokładnie opisuje szaty kapłańskie, jakie mają być noszone w czasie służby w Miszkanie. Wszyscy kohanim (kapłani) nosili następujące ubrania:

– ketonet – tunikę wykonaną z lnu

– michnasaim – lniane spodnie

– micnefet (migbaat) – lniane nakrycie głowy, turban

– awnet – długi pas obwijany wokół talii

Kohen hagadol (arcykapłan) miał wyjątkowo złożone szaty, wyróżniające go spośród innych kapłanów. Oprócz indentycznej szaty, jaką zakładali zwykli kohanim, kohen hagadol dodatkowo nosił następujące elementy ubioru:

– efod – ubranie przypominające fartuch, wykonane z nici wełnianych i lnianych barwionych na niebiesko, purpurowo i czerwono oraz przeplatanych złotą nicią

– choszen oraz urim we-tumim – napierśnik, na którym umieszczone było dwanaście kamieni szlachetnych i półszlachetnych, każdy z wygrawerowanym imieniem jednego z plemion Israela

– meil – tunika z błękitnej wełny, na której dolnym krańcu zawieszone były ozdobne dzwoneczki i owoce granatu. Dzięki temu, zawsze było słychać, gdy kohen hagadol wchodził i wychodził z Miszkanu

– micnefet – nakrycie głowy – turban, większy, niż reszty kapłanów

– cic – złota blaszka noszona przez arcykapłana na czole, na której wygrawerowany był napis kodesz la-Haszem, czyli „święty dla Haszem”.

Następnie przedstawione zostały szczegółowe instrukcje siedmiodniowej ceremonii poświęcenia Aharona i jego czterech synów: Nadawa, Awihu, Elazara i Itamara do służby w Miszkanie.

Haszem zapewnia, że uświęci ołtarz w Miszkanie oraz kapłanów, którzy mają Mu służyć.

Miszkan ma być miejscem spotkania między Bogiem a Żydami.

Haszem będzie przebywał pośród Israela i będzie ich Bogiem, a Żydzi będą świadomi tego, że to Haszem wyprowadził ich z Egiptu, aby przebywać pośród nich.

Tora wyjaśnia także w jaki sposób wykonać złoty ołtarz (mizbeach ha-ketoret), na którym ma się palić ketoret (kadzidło).

 

Paraszat Tecawe
Przewiń do góry