Paraszat Miszpatim


MISZPATIM.png

Parasza: Miszpatim/Wj 21, 1 – 24, 18

Haftara: Irmejahu | Jr 34, 8 – 22; 33, 25 – 26

Po tym, jak Żydzi wstąpili w Przymierze z Haszem na Synaju i usłyszeli Dziesięć Przykazań, Tora od razu uczy kolejnych praw (“miszpatim”) dotyczących każdej dziedziny życia.

Pojawiają się prawa dotyczące hebrajskich niewolników, jak również te natury kryminalnej, jak kary za morderstwo, napaść i kradzież. Następnie, przedstawione są prawa cywilnych związane z różnorodnymi relacjami między ludźmi i ich mieniem. Uczymy się praw związanych z odszkodowaniami za poczynione szkody (przez siebie lub na przykład zwierzę należące do mnie), z udzielaniem pożyczek czy tez odpowiedzialności tzw. „Czterech Strażników” za powierzone im mienie.

Tora uczy zasad, jakimi mają się kierować w swej działalności sądy – podkraślane są uczciwość i nieskazitelność sędziów, jako niezbędny warunek systemu sądownictwa.

Tora przestrzega przed prześladowaniem obcokrajowców i przybyszy.

Omówione są zasady roku szabatowego (Szmita) i Szabatu oraz trzech świąt pielgrzymich (szalosz regalim – Pesach, Szawuot i Sukot), ofiar (korbanot) i pierwszych owoców (bikurim) przynoszonych do Świątyni w Jerozolimie.

Tora zakazuje gotowania koźlęcia w mleku jego matki (mieszania mięsa z mlekiem).

W całości parszy miszpatim znajduje się aż 53 micwot, z których 23 to nakazy, a 30 to zakazy.

Haszem obiecuje Żydom, że wyśle anioła, który poprowadzi ich do Ziemi Obiecanej, ostrzegając przy tym, aby nie przejmowali zwyczajów ludów, które tam napotkają. Bóg obiecuje również nagrodę za wypełnianie przykazań, po czym zaprasza Moszego, Aharona, Nadawa, Abihu i siedemdziesięciu Starszych, aby pokłonili Mu się z daleka.

Cały lud Israela głośno wykrzykuje: „Zrobimy i wysłuchamy wszystkiego, czego Bóg nam nakazuje”.

Mosze składa ofiarę dla Haszem, a krwią z niej skrapia lud, jako symboliczne nawiązanie Przymierza z Haszem.

Mosze wstępuje ponownie na Górę Synaj i pozostaje tam przez czterdzieści dni i nocy, aby nauczyć się całej Tory. W tym czasie obozem Izraelitów mają opiekować się Aharon i Chur.

Paraszat Miszpatim
Przewiń do góry