Paraszat Matot


MATOT.png

Parasza: Matot – Bemidbar/Lb 30, 2 – 32, 42.

Haftara: Irmejahu / Jr 1, 1 – 2, 3.

Mosze naucza przywódców plemion Israela praw związanych z anulowaniem ślubów i przysiąg (nedarim).

Toczą się walki z Midianem za ich rolę w spisku mającym na celu doprowadzenie do upadku moralnego Żydów. Walki zakończyły się zwycięstwem i śmiercią pięciu królów Midianu, a także proroka Bilaama. Tora ze szczegółami wymienia wszystkie łupy jakie zebrano oraz w jaki sposób rozdzielono je pomiędzy lud, żołnierzy, Lewitów i arcykapłana.

Żołnierze musieli przez siedem dni przebywać poza obozem, aby oczyścić się duchowo po obcowaniu z ciałami zmarłych. Podobny proces miały przejść wszystkie ich ubrania i przedmioty, które miały kontakt ze zmarłymi.

Plemiona Reuwena i Gada (do których później dołączyła się połowa plemienia Menaszego) proszą o przydzielenie im ziem na wschód od rzeki Jarden jako ich porcji Ziemi Obiecanej, gdyż były to bardzo wysokiej jakości ziemie pod wypas ich trzody.

Początkowo Mosze jest bardzo rozgniewany ich prośbą i przyrównuje ich postawę do szpiegów sprzed czterdziestu lat. Obawia się on, że jeżeli pozostaną oni po wschodniej stronie, wywoła to demoralizację u reszty ludu.

Przedstawiciele plemion Reuwena i Gada zapewniają, że po stronie wschodniej pozostawią jedynie swoje stada i dzieci, a sami dołączą do reszty narodu, aby podbić Ziemię Israela. Zapewnienie to sprawiło, że Mosze przychylił się do ich prośby.

Paraszat Matot
Przewiń do góry