Paraszat Lech Lecha


LECH LECHA.png

Parasza: Lech Lecha | Bereszit/Rdz 12, 1 – 17, 27

Haftara: Iz/Iszaja 40, 27 – 41, 16 

Haszem przemawia do Awrama i nakazuje mu: „Idź (lech lecha) ze swej ziemi, z miejsca twojego urodzenia i z domu twego ojca, do ziemi, którą ci wskażę”.

Haszem obiecuje Awramowi, że stanie się tam wielkim narodem, a każdy, kto go pobłogosławi będzie również błogosławiony przez Boga. Kto jednak będzie go przeklinać – zostanie przeklnięty przez Boga. Wraz ze swoją żoną, Saraj oraz bratankiem Lotem, Awram wyrusza w podróż ku ziemi Kenaan.

Gdy głód dotyka tereny, w których zamieszkał Awram, udał się on z Saraj do Egiptu, gdzie jest ona wzięta do pałacu faraona. Aby uratować swe życie, Awram mówi, że Saraj to jego siostra. Faraon zostaje dotknięty plagą, przez co nie mógł tknąć Saraj. Wydarzenie to również skłania go do oddania Saraj mężowi, a także do rekompensacji w postaci podarków ze złota, srobra i bydła.

Po powrocie do Kenaanu, Lot odchodzi z domostwa Awrama i osiedla się w mieście Sdom, skąd zostaje porwany przez potężną armię Kedarlaomera, która razem z trzema sojusznikami, podbija pięć miast w dolinie Sdomy.

Awram wyrusza ze swoją małą armią, aby odbić Lota. Pokonuje on armię czterech królów i otrzymuje błogosławieństwo Malchi-Cedeka króla Szalem (Jerozolimy).

Haszem ustanawia Przymierze Między Połówkami z Awramem, w którym przepowiedziane są wygnanie i prześladowania narodu Israela. Erec Israel zostaje obiecana jako wieczne dziedzictwo dla potomków Awrama.

Po dziesięciu latach od przybycia do Kenaan, Awram i Saraj wciąż nie posiadają potomstwa. Saraj przyprowadza do Awrama Hagar, swoją egipską słóżkę, która zachodzi w ciążę. Jej zachowanie wobec Saraj staje się aroganckie i butne. Gdy ta odpowiada ostro – Hagar ucieka na pustynię. Tam anioł nakłania ją, by powróciła i obiecuje, że jej syn stanie się ojcem wielkiego narodu. Wkrótce rodzi ona Iszmaela, gdy Awram miał osiemdziesiąt sześć lat.

Trzynaście lat później Bóg zmienia imię Awrama na AWRAHAM, a Saraj na SARA i obiecuje, że urodzi im się syn. Dziecko to, które mają nazwać Icchak, stanie się ojcem wielkiego narodu, z którym Bóg zawiąże wieczne przymierze.

Haszem nakazuje Awrahamowi, aby dokonał בְּרִית מִילָה (brit mila) – obrzezania zarówno siebie, jak i każdego potomka „na znak przymierza (brit) między Mną a tobą”. Awraham od razu obrzezał siebie, a także każdego mężczyznę w swoim domostwie, tak, jak to nakazał Haszem.

Paraszat Lech Lecha
Przewiń do góry