Paraszat Korach


KORACH.png

Parasza: Korach – Bemidbar/Lb 16, 1 – 18, 32

Haftara: Szmuel Alef/1Sm 11, 14 – 12, 22.

Człowiek o imieniu Korach (z plemienia Lewiego) wzburza naród do buntu przeciwko Moszemu i jego przywództwu oraz przeciwko przekazaniu kapłaństwa jego bratu, Aharonowi. Korachowi towarzyszą Datan i Awiram (z plemienia Reuwena) – od dawna wrogowie Moszego.

Buntowników wspiera grupa 250 znaczących przedstawicieli społeczności, którzy składają świętą ofiarę ketoret (kadzidła), aby udowodnić, że oni również są warci kapłaństwa.

Buntownicy zarzucają Moszemu i Aharonowi, że niesłusznie wzięli dla siebie władzę, skoro cały naród jest święty.

Bóg ukazuje się w obozie i pragnie ukarać całą społeczność. Mosze i Aharon błagają o litość – Haszem wysłuchuje ich modlitw i ogranicza karę tylko do przywódców buntu.

Z nakazu Haszem ziemia otwiera się i pochłania buntowników, a ogień pochłania tych, którzy złożyli ofiarę ketoret.

Aharon powstrzymuje rozprzestrzenianie się plagi poprzez złożenie właściwej ofiary ketoret.

Bóg nakazuje, aby Mosze zebrał kije pasterskie od wszystkich przywódców plemion. Kij pasterski Aharona w cudowny sposób zakwita i owocuje migdałami, udowadniając tym, że jego wybór na Arcykapłana był zgodny z Boskim nakazem.

Bóg nakazuje, aby oddzielaną trumę z zebranych płodów rolnych, wina i oliwy, jak również z pierworodnych bydła i owiec, były przekazywane kohanim (kapłanom).

Paraszat Korach
Przewiń do góry