Paraszat Kedoszim


KEDOSZIM.png

Parasza: Kedoszim – Wajikra/Kpł 19, 1 – 20, 27

Haftara: Jechezkel/Ez 20, 2 – 20.

Parsza tego tygodnia rozpoczyna się słynnymi słowami: “Bądźcie święci, bo Ja jestem święty, Ja, Haszem, wasz Bóg”. Od tych słów rozdział ten nazywa się Kodeksem Świętości. W nim Haszem przekazuje nakaz oraz sposób, aby stać się świętymi.

W Kodeksie Świętości znajduje się kilkadziesiąt micwot czyli przykazań. Znajdziemy tam kilka praw związanych z rytuałem czy uprawą ziemi, ale przede wszystkim, są tam micwy etyczne, mówiące o tym, jak mamy traktować innych ludzi. Między innymi znajduje się tam słynny nakaz: “Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”.

Przykazania te są tak ważne, że warto zapoznać się z nimi nieco dokładniej. Poniżej znajdziecie spore fragmenty parszy Kedoszim:

Bądźcie święci, bo Ja jestem święty, Ja, Haszem, wasz Bóg. Każdy z was będzie okazywał bojaźń matce i ojcu i będziecie przestrzegać Moich Szabatów. Ja jestem Haszem, wasz Bóg.

Nie zwracajcie się ku idolom i nie czyńcie sobie bożków z metalu. Ja jestem Haszem, wasz Bóg. […]

Gdy będziecie mieli żniwa w waszym kraju, nie ścinajcie wszystkiego aż do samych krańców (pea) waszego pola i nie zabierajcie kłosów, które upadną na pole. Nie będziesz też zbierał do ostatniego grona winnic, ani nie będziesz zbierał owoców, które spadły na ziemię. Zostawisz to dla biednego (ani) i cudzoziemca (ger). Ja jestem Haszem, wasz Bóg.

Nie będziecie kraść, nie będziecie oszukiwać jedni drugich ani nawzajem się okłamywać.

Nie będziecie fałszywie przysięgać na Moje imię [w sądzie], bo w ten sposób zhańbilibyście imię swojego Boga (chilul Haszem). Ja jestem Haszem.

Nie będziesz prześladował twojego bliźniego i nie będziesz go wyzyskiwał. Nie wstrzymasz zapłaty pracownikowi aż do następnego dnia.

Nie będziesz przeklinał głuchego, a przed niewidomym nie położysz żadnej przeszkody, lecz będziesz się bał twojego Boga. Ja jestem Haszem.

Nie popełnisz żadnej niesprawiedliwości w wypełnianiu sądu: nie będziesz stronniczo łagodny dla ubogiego i nie będziesz miał względów dla bogatego. W sprawiedliwości będziesz sądził swego bliźniego.

Nie będziesz rozpowiadał oszczerstw (rechilut) pośród swego ludu. Nie będziesz stał bezczynnie nad krwią swego brata. Ja jestem Haszem.

Nie będziesz żywił nienawiści do swego brata, ale upomnisz swego bliźniego, aby jego grzech na tobie nie spoczął.

Nie będziesz się mścił i nie będziesz nosił w sercu urazy do żadnego spośród dzieci twego narodu.

Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego (weahawta lereacha kamocha). Ja jestem Haszem.

Będziecie zachowywać moje dekrety (chukim). Nie będziesz krzyżował dwóch różnych gatunków zwierząt ani nie będziesz obsiewał twego pola dwoma różnymi gatunkami nasion, ani nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch gatunków nici (szaatnez). […]

Kiedy już wejdziecie do Ziemi i zaczniecie tam uprawiać wszystkie rodzaje drzew owocowych, będziecie uważali te owoce za nieobrzezane (orla). Przez trzy lata będą uchodziły wśród was za nieobrzezane. Nie będziecie ich spożywali. Wszystkie owoce zebrane w czwartym roku będą ofiarą na cześć dla Haszem. A w piątym roku będziecie spożywać owoce, aby ich się wam wiele rodziło. Ja jestem Haszem, wasz Bóg.

Nie wolno wam spożywać niczego z krwią.

Nie będziecie zajmowali się ani wróżbiarstwem, ani czarami.

Nie będziecie wystrzygać koła na głowie, nie będziecie też golili brzegu waszej głowy (peot, brody).

Nie zrobicie żadnych nacięć na waszym ciele na znak żałoby po zmarłych, i nie zrobicie żadnych stałych obrazów na waszej skórze. Ja jestem Haszem. […]

Wstaniesz przed siwą głową i uszanujesz osobę starca. Będziesz bał się swego Boga. Ja jestem Haszem.

Jeżeli jakiś cudzoziemiec (ger) zamieszka w waszym kraju, razem z wami, nie będziecie go prześladować.

Cudzoziemca, który między wami zamieszkał, będziecie traktowali jak jednego spośród was. Będziesz go kochać jak samego siebie, bo sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Ja jestem Haszem, wasz Bóg.

Nie popełnisz żadnej niesprawiedliwości, czy to przy wydawaniu wyroków, czy to przy mierzeniu albo ważeniu, albo porównywaniu [rozmiarów].

Uczciwe (cedek) wagi będziecie mieli i uczciwe odważniki, uczciwe efy i uczciwe hiny (miary wag). Ja jestem Haszem, wasz Bóg, który was wywiódł z ziemi Micrajim.

Będziecie strzec wszystkich moich dekretów (chukim) i praw (miszpatim) i postępować według nich. Ja jestem Haszem.

***

W dalszej części parszy, Żydzi są napomnieni, aby nie oddawali się awoda zara (bałwochwalstwu) oraz zakazanym relacjom intymnym (jak kazirodztwo).

Paraszat Kedoszim
Przewiń do góry