Paraszat Jitro


JITRO.png

Parasza: Jitro Szemot/Wj 18, 1 – 20, 23

Haftara: Iszaja/Iz 6, 1 – 7, 6 i 9, 5 -6

Teść Moszego, Jitro, usłyszał o wszystkich cudach, jakie dokonał Haszem dla Swojego narodu. Wyruszył on na spotkanie, wraz z Ciporą, żoną Moszego oraz ich synami: Gerszonem i Eliezerem. Spotkali się na pustyni, w okolicach Góry Synaj. Jitro błogosławił Haszem i złożył mu ofiary.

Na drugi dzień Jitro obserwował, jak Mosze sądził naród Israela. Lud stał w długich kolejce, aby móc porozmawiać z Mosze.

Jitro doradził Moszemu, aby zmienił sposób sądzenia. Powinien on nauczyć prawa wielu ludzi, wybrać szlachetnych i poważanych ludzi na przywódców. Od tego czasu jedynie najtrudniejsze sprawy miały być przedstawiane Moszemu.

Moszemu bardzo spodobała się rada Jitro i je posłuchał. Wkrótce Jitro udał się z powrotem do domu.

Po trzech miesiącach od wyjścia z Egiptu, Żydzi dotarli pod Górę Synaj. Mosze udał się na jej szczyt, gdzie Haszem zapewnił go, że jeśli Izraelici będą przestrzegać Jego Prawa, to będą mu najdroższym skarbem, narodem kapłanów i świętym ludem.

Gdy Mosze spotkał się ze starszyzną i przekazał słowa Boga, cały lud odpowiedział: „Wszystko, co powiedział Bóg, uczynimy!”

Mosze przekazał Bogu słowa narodu, a następnie poinstruował ich, aby się przygotowali. Mieli odświeżyć swoje szaty i być gotowymi na trzeci dzień, kiedy to Bóg objawi się na Górze.

O świcie trzeciego dnia Górę Synaj otaczały dym, obłoki i grzmoty. Dało się słyszeć dźwięk szofarów, a ziemia drżała pod nogami ludzi. Mosze ostrzegł ich, aby nikt nie zbliżył się do Góry, gdyż umrze.

Bóg przemówił z Góry Synaj:

“Ja jestem Haszem, twój Bóg, który wyprowadził cię z ziemi Egiptu, z domu niewoli.

Nie możesz uznawać innych bogów przede Mną! Nie wykonasz dla siebie żadnej rzeźby, ani obrazu bóstw, które są w niebie lub na ziemi. Nie możesz się kłaniać ani służyć bożkom innych ludzi.

Nie możesz na próżno ślubować używając Mojego imienia!

Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić! Przez sześć dni będziesz pracował i wypełnisz całą swoją pracę, ale siódmego dnia jest Szabat dla Haszem, twojego Boga i masz nie wykonywać żadnej z zakazanych melachot—ani ty, ani twoje dzieci, pracownicy, ani twoje zwierzęta, ani przybysz mieszkający w twoich bramach. Gdyż przez sześć dni Haszem uczynił niebiosa i ziemię, morza i wszystko, co się w nich znajduje, a siódmego dnia zaprzestał stwarzania. I dlatego Haszem pobłogosławił dzień Szabatu i uświęcił go.

Szanuj swojego ojca i swoją matkę, aby wydłużyły się twoje dni w ziemi, którą Haszem ci da.

Nie możesz mordować.

Nie możesz zdradzać swojego małżonka.

Nie możesz kraść i porywać ludzi.

Nie możesz kłamać w sądzie przeciw swojemu bliźniemu.

Nie możesz pożądać domu swojego bliźniego. Nie możesz pożądać żony swego bliźniego, ani żadnej rzeczy, którą on posiada”.

Ludzie w przerażeniu odsunęli się od Góry i poprosili Moszego, aby to on mówił do nich w imieniu Boga.

Haszem powiedział Moszemu, aby przekazał, iż Żydzi nie mogą wykonywać bożków ze złota lub srebra lecz raczej ołtarz z ziemi na ofiary. Bóg zabronił wykonywania ołtarza z ciosanych kamieni.

Paraszat Jitro
Przewiń do góry