Paraszat Emor


EMOR.png

Parasza: Emor – Wajikra/Kpł 21, 1 – 24, 23

Haftara: Jechezkel/Ez 44, 15 – 31.

Życie kapłanów poświęcone było służeniu Bogu i w związku z tym, obowiązywały ich szczególne ograniczenia. Żaden kapłan nie mógł wejść w kontakt z martwym ciałem, poza przypadkami zmarłych z najbliższej rodziny. Nie mogli oni również golić jakiejkolwiek części głowy lub boku twarzy czy też robić naciąć na ciele.

Kohen nie może poślubić rozwódki lub kobiety niecieszącej się dobrą reputacją. Arcykapłan (kohen ha-gadol) mógł poślubić jedynie kobietę, która nigdy nie była w związku z mężczyzną.

Kohen, którego ciało nie było w pełni sprawne, nie mógł służyć w Świątyni, a zwierzę z fizyczną ułomnością nie mogło być złożone w ofierze. Kohen, który stał się duchowo nieczysty nie mógł spożywać mięsa ofiar złożonych na ołtarzu.

Nowonarodzone cielę, owca lub koza muszą pozostać przy matce conajmniej przez siedem dni, zanim będą zdatne do złożenia w ofierze. Zabrania się zabicia w tym samym dniu zwierzęcia oraz jego/jej młodego.

Tora wymienia wszystkie święte zgromadzenia w ciągu roku – święta żydowskie. Najpierw wymienia Szabat – wypadający co tydzień. Następnie przyniesienie korban pesach – ofiary na święto Pesach 14. nisana oraz świętowanie Pesach przez siedem dni od 15. dnia nisana. Po 49. dniach liczenia omeru (zaczynając od drugiego dnia Pesach) wypada święto Szawuot – 6 dnia siwana.

Kolejnym świętem jest dzień dęcia w szofar, pierwszego dnia miesiąca tiszri – Rosz ha-Szana, po którym dziesiątego dnia jest uroczysty dzień postu Jom Kipur. 15. dnia tiszri rozpoczyna się święto mieszkania w szałasach – Sukot, kiedy mamy przynieść „4 gatunki” (arbaa ha-minim), po którym następuje święto „ósmego dnia” – Szmini ha-Aceret.

Tora naucza w jaki sposób należy dbać o ogień w świętej menorze (świeczniku) w Świątyni, jak również o prawach związanych z lechem ha-panim (chlebem pokładnym) umieszczanym tam co tydzień.

Pod koniec parszy znajduje się opis wydarzenia, gdzie człowiek zostaje skazany za bluźnierstwo wypowiedziane w czasie kłótni. Zostają również przedstawione kary za mordestwo – śmierć oraz naruszenie mienia lub skrzywdzenie fizyczne innego człowieka – odszkodowanie finansowe.

Paraszat Emor
Przewiń do góry