Paraszat Dewarim


DWARIM.png

Parasza: Dewarim – Dewarim/Pwt 1, 1 – 3, 22.

Haftara: Iszajahu/ Iz 1, 1 – 27.

Stojąc na wschodnim brzegu rzeki Jarden, Mosze, świadomy tego, że będzie musiał niedługo odejść, rozpoczyna powtórzenie całej Tory. Przypomina on o wszystkich ważnych wydarzeniach, jakie spotkały naród żydowski w ciągu ostatnich czterdziestu lat – od Jecijat Micrajim (Wyjścia z Egiptu) do przybycia nad samą granicę Erec Israel.

Mosze przestrzega i karci Izraelitów za wszystkie przewinienia i popełnione błędy, przypominając o przymierzu z Bogiem i odpowiedzialności za przestrzeganie Bożych nakazów w ziemi, którą Haszem im podaruje, jako wieczne dziedzictwo.

Mosze przypomina o ustanowieniu systemu sądowniczego i wyznaczeniu uczciwych i praworządnych sędziów do sprawowania rządów i nauczania Żydów nauk Boga. Przestrzega, aby wszyscy sędziowie sprawiedliwie dokonywali sądów i na równi traktowali osiadłego i przybysza, bogatego i biednego.

Przywołuje on wydarzenia z podróży przez wielką pustynię i wysłanie szpiegów do Erec Israel, jak również reakcję ludu, który odrzucił ideę wejścia do Israela w tamtym czasie. Dwunastu szpiegów wróciło ze wspaniałymi owocami Ziemi Israela, informując o bogactwie tej krainy. Ale ludzie uwierzyli przekazom dziesięciu z nich, że Ziemia ta jest niebezpieczna, zaludniona przez olbrzymów i zabudowana twierdzami nie do zdobycia.

Konsekwencją tej reakcji było, że naród żydowski musiał przez czterdzieści lat przebywać na pustyni, aż całe pokolenie zrodzone w niewoli, odeszło. Mosze również przypomina, że on również został ukarany przez Boga z ich powodu, przez co nie będzie mógł wejść do Erec Israel.

Między wspominanymi wydarzeniami z przeszłości znalazły się także wypadki późniejsze – jak odmowa ze strony Moabu i Amonu na przejście narodu Israela przez ich terytorium, wojny z amoryckimi królami Ogiem i Sichonem, a także o zasiedleniu ich ziemi przez plemiona Reuwena, Gada i części Menaszego. Przypomina także, że plemiona, które otrzymały ziemie na wschód od Jardenu, mają walczyć na pierwszej linii w czasie podboju Kenaanu.

Mosze przywołuje także przekaz dla swojego następcy – Jehoszuy, który poprowadzi Żydów do Erec Israel i będzie dowodził bitwami w czasie podboju: „Nie obawiaj się ich, gdyż Haszem, twój Bóg, będzie toczył walki za ciebie”.

Paraszat Dewarim
Przewiń do góry