Paraszat Behaalotcha


BEHAALOTCHA.png

Parasza: Behaalotcha – Bemidbar/Lb 8, 1 – 12, 16

Haftara: Zecharia/Za 8, 14 – 4, 7.

Aharonowi zostaje nakazane, aby wzniósł ogień w świętej menorze, a plemię Lewiego zostaje poświęcone dla służby w Miszkanie. Naród Israela ma położyć ręce na Lewitach, aby w ten sposób wyznaczyć ich do tej służby. Zostaje złożona ofiara za grzech w imieniu Lewitów.

Wszyscy Lewici w wieku od 25 do 50 mieli pełnić służbę w Świątyni. Gdy osiągną wiek 50 lat, mogą stać na straży Miszkanu, ale nie będą pełnić już aktywnej służby przy świętych rytuałach.

Ustanowiony zostaje Pesach Szeni – „Drugi Pesach” po petycji złożonej przez grupę Żydów, która nie była w stanie złożyć ofiary pesachowej o właściwym czasie z powodu nieczystości rytualnej.

Haszem poucza Moszego o wszystkich detalach związanych z podróżowaniem oraz obozowaniem na pustyni. W czasie obozowania, nad Miszkanem w ciągu dnia widoczny był wielki obłok, a w nocy ogromny słup ognia. Gdy obłok ten wznosił się – był to znak dla Żydów, aby opuścić dane miejsce i ruszać w dalszą podróż. Dźwięk srebrnych trąb i szofarów był używany, aby kierować tłumem.

W drugim miesiącu drugiego roku, naród Israela wyrusza w podróż w ściśle zorganizowanym porządku (opisanym w parszy Bamidbar) spod Góry Synaj, gdzie spędzili prawie rok.

Ludzie narzekają na „chleb z nieba” (man – mannę) i domagają się, aby Mosze dostarczył im mięsa. Haszem odpowiedział na te żądania, ale ukarał obżarstwo plagą.

Mosze wyznacza siedemdziesięciu Starszych, których obdarza swym Duchem, aby wsparli go w rządach nad narodem Israela.

Miriam i Aharon mówią nieprzyjazne rzeczy o Mosze i jego żonie. Sugerują, że wywyższa się on ponad resztę.

Haszem podkreśla wyjątkową relację z Mosze – z innymi prorokami przemawia On poprzez wizję lub sny, lecz jedynie z Mosze rozmawia wprost i bezpośrednio. Miriam zostaje ukarana przez Haszem caarat.

Mosze modli się o jej uzdrowienie (E-l, na, refa na la!) i Haszem wysłuchuje jego prośby po tym, gdy porównuje ukaranie caarat do splunięcia w twarz. Cały naród czeka tydzień, aż upłynie kwarantanna narzucona Miriam.

Paraszat Behaalotcha
Przewiń do góry