Paraszat Acharej Mot


ACHAREJ MOT.png

Parasza: Acharej Mot – Wajikra/Kpł 16, 1 – 18, 30

Haftara: Amos 9, 7 – 15.

W wyniku śmierci synów Aharona – Nadawa i Awihu, Bóg ostrzega, aby nikt, kto nie ma do tego prawa, nie wchodził do Świętych miejsc.

Tylko jeden człowiek – kohen ha-gadol (arcykapłan) może raz do roku, w czasie Jom Kipur, wejść do najświętszej części Miszkanu (קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים), aby złożyć tam w ofierze Haszem święte kadzidło. Ten, kto nie jest arcykapłanem a tam wejdzie – naraża się na śmierć.

Aharon, jako arcykapłan, będzie mógł wejść do Kodesz ha-Kodaszim tylko po obmyciu się, założeniu kompletu szat rytualnych oraz złożeniu ofiary za grzech.

Tora opisuje jeden z rytuałów Jom Kipur – rzucanie losów nad dwoma kozłami. Jeden z nich, który zostanie obarczony grzechami całego narodu Israela, zostanie wygnany na pustynię („dla Azazela”). Drugi kozioł ma zostać złożony jako ofiara za grzech dla Haszem.

Dziesiątego dnia siódmego miesąca (tiszri) Żydzi mają powstrzymać się od pracy i uciskać swą duszę. Tego dnia arcykapłan ma złożyć ofiary przebłagalne za cały naród.

Ofiary (korbanot) ze zwierząt lub innych produktów mają być składane tylko i wyłącznie w Świątyni. Zabronione jest spożywanie krwi.

Tora wymienia także prawa związane z zakazanymi relacjami intymnymi, takimi, jak kazirodztwo. Zabroniono czyny awoda zara – bałwochwalstwa, jak służenie Molochowi.

Paraszat Acharej Mot
Przewiń do góry