Haftarat Tecawe

 


haftarat tecawe.png

 

Jechezkel | Ez 43, 10 – 26

 W haftarze do parszy tecawe, prorok Jechezkel przedstawia nam wspaniałą wizję ołtarza, jaki zostanie wybudowany w Trzeciej Świątyni przez Mesjasza. Jest to bezpośrednim odwołaniem do parszy, w której czytamy o poświęceniu ołtarza w Miszkanie (Przybytku na pustyni).

Jechezkel żył w czasie, gdy Babilończycy zniszczyli pierwszy Beit Hamikdasz. Wkrótce później doznał on wizji Świątyni, jaką zbuduje Maszjiach (Mesjasz).

Bóg nakazuje prorokowi, aby opowiedział współbraciom o swej wizji, co ma wzniecić w nich poczucie winy za dokonane grzechy, które doprowadziły do zniszczenia Świątyni. Słowa Jechezkela mają równocześnie pocieszać opisując przyszły Dom Boga, jak wzbudzać przemyślenia nad przeszłymi przewinieniami.

Jechezkel bardzo dokładnie ma zapisać wymiary ołtarza i wszystkie detale związane z jego budową. Gdy już zostanie wybudowany, kapłani będą uczestniczyć w skomplikowanym rytuale oczyszczania i przebłagania przez siedem dni. Dopiero to tym rytuale, od ósmego dnia, kapłani będą mogli składać ofiary ludu.

Haszem obiecuje, że jeżeli wszystko to zostanie wypełnione, “będę dla was łaskawy”

Haftarat Tecawe
Przewiń do góry