Haftarat Szabat Szuwa

 


haftarat szabat szuwa (1).png

 

Hoszea | Oz 14, 2 – 10 
Micha | Mi 7, 18 – 20;  
Joel | Jl 2, 15 – 17 

Szabat, który wypada między świętem Rosz Haszana a Jom Kipur nazywany jest Szabat Szuwa. Nazwa pochodzi od pierwszych słów proroctwa Hoszei, które czyta się w tym dniu: Szuwa Israel ad Haszem Elokecha – “Wróć, Israelu, do Haszem Boga twojego!” 

Haftara na ten dzień składa się z trzech fragmentów pism prorockich, które mówią o idei tszuwy, czyli skruchy, powrotu na ścieżkę Tory. Oprócz Hoszei, autorami proroctw są także Micha (Micheasz) i Joel. 

Okres między Rosz Haszana a Jom Kipur nazywany jest dziesięcioma dniami tszuwy, gdyż jest to czas na autorefleksję i przygotowanie się na dzień sądu i oczyszczenia w Jom Kipur. Haftara odczytywana w Szabat jest kolejnym narzędziem, które ma nam pomóc w procesie tszuwy. 

Hoszea nakłania ludzi do powrotu do Haszem, lecz nie poprzez składanie ofiar na ołtarzu, lecz raczej poprzez słowa kierowane do Boga. Gdy Israel zadeklaruje porzucenie obcych bogów i zaprzestanie poszukiwania wsparcia pośród sąsiedzkich narodów i zwróci się do Haszem, wtedy Bóg odpowie miłością i miłosierdziem. Będzie On niczym rosa, dzięki czemu Israel rozkwitnie jak lilia.  

W ostatnich słowach księgi Hoszei znajdziemy następujące słowa: 

>
Kto mądry zrozumie to, kto roztropny pozna, że proste są drogi Haszem; 
sprawiedliwi kroczą nimi, a tylko odstępcy upadają na nich.

Kolejne słowa haftary, pochodzące z nauk proroka Michy, usłyszymy nie tylko w Szabat. Znajdują się one także w modlitwie Taszlich oraz w haftarze czytanej w czasie popołudniowej modlitwy w Jom Kipur. Prorok opisuje w niej wielkie miłosierdzie Boga, którט wybacza grzechy i przewinienia. Naturą Haszem jest bowiem okazywać łaskę, a gniew boski nigdy nie trwa wiecznie. I znów Haszem “zmiłuje się nad nami, zniesie winy nasze”. 

Haftara kończy się ognistym apelem proroka Joela, który nakazuje, aby zadąć w szofar i ogłosić post. Chce on, aby cały naród zebrał się razem, starzy i młodzi, kobiety i mężczyźni, by się oczyścić przed Bogiem i zbliżyć się do Niego duchowo. Nakłania on ludzi, aby gromkim głosem wzywali Boga i prosili o wybaczenie:  
“Zmiłuj się Haszem nad ludem Twoim, a nie podawaj dziedzictwa Twego na hańbę.” 

Czytając te słowa w Szabat Szuwa przygotowujemy się do Jom Kipur, aby stanąć przed Haszem i oczyścić się z grzechów. Joel zapewnia nas, że gdy zbierzemy się razem i szczerze zechcemy powrócić do Boga, On odpowie miłością: 

>
I zapłonie Haszem miłością do ziemi Swojej, a umiłuje się nad ludem Swoim

Haftarat Szabat Szuwa
Przewiń do góry