Haftarat Szabat ha-Gadol

 


haftarat szabat hagadol.png

 

Malachi 3, 4 – 24

 Szabat, który wypada przed świętem Pesach nazywany jest Wielkim Szabatem – Szabat ha-Gadol. W tym dniu, zamiast haftary do parszy caw, czytamy specjalny fragment z księgi proroka Malachiego.

Malachi był ostatnim z Trej Asar – Dwunastu Proroków Mniejszych.

W swoich naukach prorok ostrzega przed nadejściem dnia sądu i kary za grzechy. Oto, na jakie przewinienia Haszem szczególnie zwróci uwagę i przeciwko komu będzie świadczył:

>
przeciwko wróżbitom i cudzołożnikom, przeciwko krzywo przysięgającym i wszystkim, którzy zatrzymują zapłatę pracownikowi i uciskają wdowy (almana) i sieroty (jatom), a cudzoziemcom (ger) praw ich w kraju nie przyznają i żadnego szacunku Mi nie okazują.

Dodatkowo, prorok naucza, że ludzie oszukują Boga wstrzymując się przed przekazywaniem dziesięciny (maaser) i datków dla Lewitów (truma). Haszem obiecuje, że jeśli tylko ludzie ponownie zapełnią Świątynię, Bóg zapewni dobrobyt ziemi.

Jednak ludzie stali się sceptyczni i nie wierzą, by służenie Bogu cokolwiek im dało. Gdy widzą, że nikczemnicy świetnie prosperują, tracą wiarę w sens przestrzegania Prawa.

Malachi podkreśla, że jeżeli ludzie zdecydują się zwrócić ponownie do Boga, to i Bóg zwróci się ku nim.

Prorok zapowiada, że wkrótce nadejdzie dzień wypłacenia nagrody i kary. Złoczyńcy muszą się przygotować na dzień, który pochłonie ich, jak płonący piec słomę. Lecz ci, którzy postępowali właściwie i dobrze, zostaną uleczeni i niczego nie będzie im brakować.

Haszem obiecuje tym którzy okazują Mu szacunek, że w tym dniu okaże im czułość, jak wobec dziecka, które właściwie służy rodzicowi. W tym dniu sprawiedliwi będą dla Haszem segula (skarbem). I każdy będzie mógł rozdzielić sprawiedliwego (cadik) od nikczemnika (rasza).

Pod koniec haftary Malachi zapowiada, że Eliahu ha-Nawi (Prorok Eliasz) przyjdzie ogłaszając nadejście nowych czasów odkupienia. Mędrcy widzieli w tym analogię do przekazu święta Pesach – podobnie, jak Żydzi zostali wyswobodzeni z Egiptu, tak Eliahu ogłosi wykupienie i ratunek wraz z przyjściem Maszijacha (Mesjasza):

>
Pamiętajcie o Torze Mojego sługi, Moszego. Na górze Horeb przekazałem mu chukim umiszpatim (dekrety i prawa) dotyczące Izraela całego.
Zanim jednak nadejdzie dzień Haszem, dzień ów wielki i straszliwy, poślę do was przedtem proroka Eliahu.
Pogodzi on znów rodziców z dziećmi, a dzieci z rodzicami, żebym Ja nie musiał przychodzić, aby wydać całą tę ziemię na zgubę.

Haftarat Szabat ha-Gadol
Przewiń do góry