Haftarat Noach

 

 

Iszajahu | Iz 54, 1 – 55, 5 

Haftara do parszat Noach to ponownie fragment proroctw Izajasza, nazywanego Księciem Proroków.

W tekście tym, pochodzącym ze słynnych proroctw pocieszenia znajdujących się w ostatnich rozdziałach jego księgi, naród Israela przyrównany jest do kobiety – „żony” Haszem, Boga Zastępów.

Izajasz, w imieniu Boga, pociesza Israel, że skończą się krótkie momenty odrzucenia przez Męża-Haszem w wyniku „błędów młodości”. Israel będzie jak kobieta, która nie mogła rodzić, a teraz będzie musiała rozbudowywać swe osady, aby pomieścić całe swe potomstwo. Izajasz przepowiada, iż naród żydowski będzie się rozprzestrzeniał na lewo i prawo, zasiądzie w pewności na swej ziemi, wypełni wyludnione miasta na nowo.

Izajasz mówi:

Nie bój się, nikt cię już więcej nie poniży; nie czuj się upokorzona, bo już nigdy nikt cię nie zawstydzi! Zapomnisz raz na zawsze o wstydzie z młodości i nie będziesz już pamiętać nędzy swego wdowieństwa. (5) Bo twoim mężem jest twój Stworzyciel, któremu na imię jest Haszem Zastępów. Twoim wybawcą jest Święty Izraela, zwany inaczej Bogiem całej ziemi. 

(6) Albowiem Haszem cię wezwał, jakbyś była jak niewiastą opuszczoną i złamaną na duchu. Bo czyż można porzucać żonę pierwszej młodości? (7) Zostawiłem cię jedynie moment, lecz w wielkim miłosierdziu znowu cię przyjmę. (8) W chwili gniewu twarz moją ukryłem przed tobą. Ale odwieczna miłość sprawiła, że znów się nad tobą ulitowałem, tak mówi Haszem- twój Odkupiciel.

Każda haftara odnosi się w jakiś sposób do parszy, której towarzyszy. Tu również znajduje się bardzo jasne odwołanie do parszy Noach:

Jest to dziś dla mnie, jak z wodami Noacha. Gdyż tak, jak przysiągłem, że wody Noacha już nie przetoczą się przez ziemię, tak przysiągłem, że mój gniew i moja srogość już się na ciebie nie wyleją. (10) Bo góry mogą się przesunąć, a wzgórza mogą się zapaść, lecz moja miłość do ciebie nigdy nie zgaśnie, ani moje przymierze pokoju się nie zachwieje” – rzekł Haszem, który zawsze okazuje ci miłosierdzie.

Haszem, w słowach Izajasza, dalej pociesza naród żydowski:

Zostaniesz zbudowana w sprawiedliwości, z dala od wszelkiego ucisku, bo nie będziesz się bała; i z dala od zniszczenia wszelkiego, bo nic cię już nie przerazi. (15) Być może zbiorą się, aby cię zaatakować – ale Mnie nie będzie pośród nich; a kto się rzuci na ciebie, ten sam przez ciebie zginie. 

Zgodnie ze słowami proroka, nikomu nie uda się wykuć broni, która byłaby w stanie pokonać naród żydowski, gdyż taka jest nagroda sług Haszem.

Haftarat Noach
Przewiń do góry