Haftarat Lech Lecha

 


haftara lech lecha

 

Iszajahu | Iz 40, 27 – 41, 16

Haftara do parszy lech lecha to fragment proroctw Izajasza. Prorok odpowiada w nim na zarzut ze strony narodu Israela, że Bóg o nich zapomniał, że Jego sprawiedliwość  ich pomija. Izajasz mówi:

Haszem, Stwórca krańców ziemi, jest Bogiem po czas niezmierzony. On się nie męczy ani nie odczuwa znużenia. Nie sposób zbadać Jego postanowień. Znużonemu udziela mocy, a temu, kto nie ma siły, daje wiele potęgi. Nawet chłopcy się zmęczą i znużą, a młodzi mężczyźni z pewnością upadną, ale ci, którzy pokładają ufność w Haszem – ich siła zostanie odnowiona. Wzniosą się na skrzydłach niczym orły. Będą biec, a się nie zmęczą; będą iść, a nie zasłabną”.

Prorok przypomina, że to Haszem dał siłę wszystkiemu, to On dał potęgę królom i władcom, to On mieczem w proch obraca narody.

Haszem mówi do Żydów „Israelu, Mój sługo Jaakowie, którego wybrałem, z nasienia Awrahama, Mojego przyjaciela”. Potwierdza On, że naród żydowski został wybrany i nigdy nie zostanie odrzucony.

Izajasz dalej pociesza naród Israela, zapewniając:

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Ja jestem tym, który cię wzmacnia. Ja podtrzymam cię Swą prawicą sprawiedliwości. 

“Oto wszyscy, którzy pałają gniewem przeciwko tobie, będą okryci wstydem i hańbą. Ludzie wiodący z tobą spór staną się jakby niczym i znikną. Gdy będziesz ich szukał nie znajdziesz – tych, którzy z tobą walczą. Staną się jakby czymś nie istniejącym i jakby niczym, ci, którzy prowadzą wojny. Bo Ja, Haszem, twój Bóg, ujmuję twoją prawicę – Ten, który do ciebie mówi: ‘Nie lękaj się. Ja ci pomogę’.

Nie lękaj się zatem, maleńki Jaakowie, i ty, ludzie Israela – Ja ci pomogę”- powiedział Haszem, twój Wykupiciel, Święty Israela.

 Związek pomiędzy powyższym tekstem, a parszą tego tygodnia może nie wydawać się oczywisty. Mędrcy zwrócili uwagę, że Haszem zwraca się do Żydów, jako do potomków Awrahama – ukochanego przyjaciela Boga. Dodatkowo, Raszi wyjaśnia, że początkowe wersety 42. rozdziału księgi Izajasza odnoszą się do, opisanej w naszej parszy, bitwy w Sidim – podczas której zginął król Kedarlaomer. Awraham stoczył bitwę z czterema królami, aby uratować swego bratanka Lota.

Izajasz podkreśla różnicę między ludami bałwochwalczymi, które wspierają się nawzajem w swym bałwochwalstwie, a ludem Awrahama.

 

Haftarat Lech Lecha
Przewiń do góry