Haftarat Behaalotcha

 


haftarat behaalotcha.png

 

Zecharia | Za 2, 14 – 4, 7

 

W haftarze do parszy behaalotcha prorok Zecharia, który żył pod koniec Wygnania Babilońskiego, nakłaniał swoich krajan, aby dołożyli starań w odbudowę Beit Hamikdasz (Świątyni).

Po trudach Wygnania, wielu Żydów, którzy mieszkali w Jehudzie – czy to ci, którzy nigdy nie opuścili ziemi, czy też ci, którzy powrócili z Babilonii – nie myślało o odbudowaniu Świątyni. Codzienne zmagania w zrujnowanym wojnami kraju mocno na nich ciążyły. Dodotkowo, również ludy sąsiednie były negatywnie nastawione do odbudowy Świątyni, gdyż nie chciały, aby Jehuda rosła w siłę.

Zecharia woła:

>
Krzycz z radości, o córo Syjonu! Gdyż o to przybyłem!
I zamieszkam pośród was – powiedział Haszem.
W owym dniu przyłączy się wiele narodów do Haszem, i staną się Moim ludem, a Ja będę przebywał pośród ciebie – i wtedy poznasz, że został posłany do was przez Haszem Zastępów.

Prorok obiecuje, że Haszem ponownie wybierze Jehudę i Jerozolimę jako swoje miejsca przebywania w Świętej Ziemi (admat hakodesz)

Przemowa Zecharii kierowana jest do narodu żydowskiego, a szczególnie do jego przedstawicieli: Arcykapłana Jehoszuy oraz zarządzającego Jehudą Zerubawela.

Prorok opisuje wizję, w której Jehoszua znajduje się w sali Boskiego sądu, gdzie dwóch aniołów – obrońca i oskarżyciel (satan) przemawia.

Arcykapłan stoi w brudnych szatach, a anioł strofuje oskarżyciela, nazywając Jehoszuę “głownią wyrwaną z ognia”.

Anioł nakazuje, aby ściągnięto z niego brudne szaty i ubrano go w czyste, kapłańskie. I powiedział: “Oto usunąłem z ciebię winę”.

Gdy Jehoszua został ubrany w czyste szaty arcykapłana, anioł rzekł do niego w imieniu Boga:

>
Jeśli będziesz chodził Moimi drogami i jeśli będziesz strzegł tego, co należy przestrzegać, to właśnie ty będziesz zarządzał Moim Domem i strzegł Moich dziedzińców, Ja zaś pozwolę ci poruszać się pośród tych, którzy tu teraz przebywają.

Bóg kładzie następnie przed Jehoszuą kamień o siedmiu stronach i wyjaśnia, że wyryje na nim napis – a gdy to się stanie, wina Jehudy przeminie.

Gdy nastąpi ten dzień, nastąpi pokój, a ludzie będą się nawzajem zapraszali do znalezienia odpoczynku w cieniu ich drzew figowych i winorośli.

W dalszej części haftary, Zecharia ujawnia kolejną wizję przedstawioną mu przez anioła.

Widzi w niej:

>
…świecznik, cały ze złota, a na jego szczycie czasza. Wszystkich lamp było siedem, a z nad każdą lampą było siedem rurek. Obok niego dwa drzewka oliwne, jedno po prawej, drugie po lewej stronie czaszy.

Prorok nie rozumie istoty swej wizji i prosi anioła o wyjaśnienie. Ten tłumaczy, że oto ma przekaz dla Zerubawela:

>
Nie poprzez siłę zbrojną, nie przez potęgę, lecz jedynie poprzez Mojego Ducha – mówi Haszem Zastępów.

W tych słowach Bóg przestrzega Zerubawela, aby nie próbował doprowadzić do odbudowy Świątyni siłą – gdyż Dom Haszem zostanie odbudowany jedynie dzięki Boskiemu Duchowi.

 

Haftarat Behaalotcha
Przewiń do góry