Chana Rachel Werbermacher: cadyk, cudotwórczyni i święta kobieta

Chana Rachel urodziła się we Włodzimierzu Wołyńskim (obecnie na terytorium Ukrainy) ok. roku 1806. Jej ojciec był zamożnym biznesmenem i od początku wiele wysiłku włożył w edukację córki. Była ona bardzo uzdolniona i chłonęła studia nad Torą i Talmudem, wyjaśnienia midraszy i nauk musaru (pism etycznych). Już w młodym wieku Chana Rachel zasłynęła ze swej wiedzy i pobożności, rosła także jej sława jako cudotwórczyni.

Śmierć matki wywarła na niej ogromne wrażenie. Podupadła na zdrowiu i odsunęła się od innych ludzi. Skupiła się na modlitwie, studiowaniu i wizytom na grobie matki. W tym czasie doświadczyła niezwykłej wizji, w czasie której miała otrzymać nową, wznioślejszą, duszę. Po tym wyjątkowym przeżyciu Chana Rachel zerwała zaręczyny i przyrzekła nigdy nie wychodzić za mąż. To właśnie jej sprzeciw wobec małżeństwa sprawił, że zaczęto ją nazywać “Dziewicą (lub Panną) z Włodzimierza” (po hebrajsku: “ha-Betula mi-Ludmir” lub w jidisz “Di Ludmirer Mojd”).

 

Ujęcia ze sztuki teatralnej “Ha-Betula mi-Ludmir” z 1997 r., a ponieżej, plakat ją reklamujący.

 


תמונת-הנושא.jpg

Jej sława stale rosła, a ona sama zaczęła żyć jak inni cadycy. Przyjęła na siebie micwy tradycyjnie zarezerwowane dla mężczyzn, jak nakładanie tefilin i talitu w czasie modlitw. Dodatkowo, przyjmowała u siebie pielgrzymów, doradzała, przyjmowała kwitlech (małe kawałki papieru z wypisanymi prośbami i modlitwami) i przewodziła zgromadzeniom podczas Szabatu i świąt. Po śmierci ojca odmówiła po nim modlitwę kadisz, a pieniądze ze spadku wykorzystała na zbudowanie własnego Beit Midrasz (domu nauki) oraz na niezależne życie. Po pewnym czasie coraz bardziej podnosiły się głosy sprzeciwu ze strony chasydów, którym nie podobało się łamanie zasad przez Chanę Rachel. Nie godzili się, aby kobieta wypełniała micwy, których według nich nie powinna robić. Nasilały się naciski, aby wyszła ona za mąż i przyjęła tradycyjną rolę skromnej żony.

Chana Rachel długo opierała się tym naciskom, ale w końcu do zamążpójścia przekonał ją cadyk Mordechaj Twerski, znany jako magid z Czarnobyla, którego wyznawcą był jej ojciec. Ślub zawarto, jednak nie został on nigdy skonsumowany, gdyż jej mąż za bardzo bał się tej świętej kobiety. Drugi ślub również zakończył sie szybko rozwodem.

 


Grób Chany Rachel na Górze Oliwnej w Jerozolimie.

Grób Chany Rachel na Górze Oliwnej w Jerozolimie.

 

Chana Rachel postanowiła opuścić rodzinne strony i wyemigrowała do Erec Israel. Zamieszkała w Jerozolimie, gdzie zgromadziła grono wyznawców i uczniów, którzy uważali ją za świętą kobietę. Ich zwyczajem stało się, aby gromadzić się wokół niej w Szabaty, by wysłuchać jej komentarzy do Tory i nauk kabalistycznych. W Rosz Chodesz ich tradycją stało się, aby iść z pielgrzymką do grobu pramatki Racheli, by tam się modlić.

Chana Rachel zmarła ok. roku 1888 i została pochowana na Górze Oliwnej. Była ona prawdopodobnie jedyną kobietą, która pełniła funkcję cadyka chasydzkiego.

Chana Rachel Werbermacher: cadyk, cudotwórczyni i święta kobieta
Przewiń do góry